Sikkerhet på ditt arrangement

Hvordan vet du at arrangementet ditt er trygt? Vet din bedrift om hvem som skal gjør hva i en krisesituasjon? Har du gjort en grundig risikoanalyse for hvilke ulykker som kan skje?

Sikkerhet på ditt arrangement

Her er sjekkliste for å sikre ditt arrangement:

  1. Tenk igjennom hva slags type event du planlegger. Er det mange mennesker på kommer? Hvor skal dette være? Er det farlige miljøer? Hvor mange ansatte skal være involvert og hvilke ferdigheter har de?
  2. Deretter lager du en sikkerhetsplan. Hensikten med dette er å forsøke å nå forutsigbarhet for hva som kan skje og dermed øke forutsetningene for et trygt arrangement.
  3. Lag en risikoanalyse. Finn ut hva som kan skje og hva kan man gjøre for å forhindre dette. Tenk på hvor høy, middels eller liten sannsynlighet det er for at situasjonen kan oppstå.
  4. Identifiser, forebygg og eliminere risikoen du finner.
  5. Pass på at det er beredskap som står klare for de hendelser som kan oppstå.
  6. Sørg for at det finnes rutiner som avklarer hva de som er i beredskap bør gjøre og opptre i ulike situasjoner. Se til at rutinene er kjent for alle involverte.

Her fikk du listet opp det vi mener er de viktigste punktene for å øke sikkerhet på ditt arrangement.

Under selve arrangementet kan man bli påvirket av stress, derfor anbefaler vi å ta en titt på hvordan du kan håndtere dette, se videointervju.

Leave a Comment