Slik skaper du et et større engasjement og får flere i salen til å stille spørsmål